Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ εκπροσώπησε την Ακαδημία Αθηνών στην ομάδα εργασίας του EASAC για την ενεργειακή ασφάλεια

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ακαδημιών Επιστημών (EASAC) έχει συσταθεί ως διεπιστημονική ομάδα, κινητοποιώντας κορυφαίους επιστήμονες της Ευρώπης για να κατευθύνουν την πολιτική της ΕΕ προς όφελος της κοινωνίας. Το εν λόγω Συμβούλιο συγκεντρώνει τις Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών των κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιλαμβάνει τρία διακριτά προγράμματα που καλύπτουν τις Βιοεπιστήμες και τη Δημόσια Υγεία, το Περιβάλλον και την Ενέργεια. Μέχρι στιγμής, το ενεργειακό πρόγραμμα έχει εκπονήσει 30 εκθέσεις και δηλώσεις από το 2004, ορισμένες από τις οποίες έχουν ετοιμάσει από κοινού με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της EASAC. 


Το τελευταίο έργο του Ενεργειακού Προγράμματος της EASAC αφορά την «Ασφάλεια του Βιώσιμου Ενεργειακού Εφοδιασμού» (SoSES) και στις 6/7 Φεβρουαρίου η ορισθείσα ομάδα εργασίας συνεδρίασε στις Βρυξέλλες για να ξεκινήσει τις εργασίες της για αυτό το φιλόδοξο νέο project. Περισσότεροι από 30 επιστήμονες και εκπρόσωποι από τις διάφορες Ευρωπαϊκές Ακαδημίες συγκεντρώθηκαν στο Pallais des Academies στο κέντρο της Βέλγικης πρωτεύουσας για την εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό τον συντονισμό του Δρ. Bill Gillet, Διευθυντή του Ενεργειακού Προγράμματος, και της συμπροέδρου της Ομάδας Εργασίας την Καθηγήτρια Paula Kivimaa. 

Όπως επεσήμανε ο Bill Gillet στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του, «το έργο θα βασιστεί σε προηγούμενες εργασίες της EASAC για το μέλλον του φυσικού αερίου και την απαλλαγή των μεταφορών και των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και στη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο και στις προηγούμενες εκθέσεις της EASAC για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων». «Η μελέτη αναμένεται να εξετάσει όλες τις πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας και όλες τις υπάρχουσες και αναδυόμενες πηγές ενέργειας μαζί με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής τους. Θα επανεξετάσει την αξιοπιστία του ενοποιημένου ενεργειακού συστήματος της ΕΕ, κατά τη μετάβασή του στο καθαρό μηδέν έως το 2050, και την ικανότητά του να παρέχει επαρκή εφοδιασμό βιώσιμης ενέργειας με οικονομικά προσιτό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από πηγές που εδρεύουν στην ΕΕ, σε συνδυασμό με ένα επαρκώς διαφοροποιημένο μείγμα προμηθευτών από τρίτες χώρες. Επιπλέον, θα εξετάσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες για ενεργειακές τεχνολογίες και βασικά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας εκπομπών, της σύζευξης/ολοκλήρωσης τομέων, της ενεργειακής φτώχειας και της απαραίτητης χρηματοδότησης.» 

Ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταμπολής, ο οποίος ορίστηκε από την Ακαδημία Αθηνών ως ειδικός εκπρόσωπός της στην ομάδα εργασίας της EASAC, συμμετείχε ενεργά σε αυτή την ιδιαίτερα εστιασμένη διήμερη συνάντηση. Μετά τις εισαγωγές από τα μέλη της ομάδας εργασίας και την παρουσίαση σχετικά με την ασφάλεια προμήθειας στην μετάβαση προς την βιώσιμη ενέργεια, από τον συμπρόεδρο, μια σειρά ανώτερων στελεχών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον IEA και άλλους οργανισμούς παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα εργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της ομάδας εργασίας του EASAC είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την πολιτική της ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ και το νομικό πλαίσιο για τα κρίσιμα υλικά έως τη μοντελοποίηση και την εκτίμηση επιπτώσεων για τους στόχους του 2040 και τη διασφάλιση του μελλοντικού εφοδιασμού τεχνολογιών μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 

Επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την προετοιμασία του σχεδίου της Έκθεσης από την ομάδα εργασίας και των συνοδευτικών αναλύσεων και σχετικών ερευνητικών αναφορών, με στόχο την ολοκλήρωση αυτού του απαιτητικού έργου πριν από το τέλος του έτους. 

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron