Ενεργειακή Επικαιρότητα

Το Βιομεθάνιο στο Επίκεντρο των Παικτών Φυσικού Αερίου για την Επομένη Ημέρα

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχει ευρεθεί εσχάτως το βιομεθάνιο, ένα από τα εναλλακτικά καύσιμα, στο πλαίσιο της προσπαθείας της ΕΕ για απεξάρτηση από τον άνθρακα, του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και του Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Όπως αναφέρεται, η ένταξη του βιομεθανίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της πατρίδος μας δεν είναι απλώς μια επιβεβλημένη επιλογή, αλλά μια εφικτή και βιώσιμος προοπτική, καθώς συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία, την αστική και αγροτική ανάπτυξη, την μείωση των εκπομπών άνθρακος και την βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος.

Βεβαίως, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξης μιάς τέτοιας αγοράς, όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι δυνατότητες εγχύσεως- μεταφοράς του βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής, ειδικά σε όσα αναπτύσσονται σε περιοχές που δεν καλύπτονται από το εθνικό σύστημα μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ. Να σημειωθεί ότι με βάση μελέτες του Κέντρου Ανανεωσίμων Πηγών Ενεργείας, αλλά και τις εκτιμήσεις της Ευρωπαικής Πρωτοβουλίας για το βιώσιμο βιομεθάνιο, στην Ελλάδα το δυναμικό άμεσα αξιοποιησίμου βιομάζας προς παραγωγή βιομεθανίου αντιστοιχεί σε ετησία παραγωγή 500 εκατ. κυβικών μέτρων (mcm) τον χρόνο. Πρόκειται για ποσότητες που μπορούν να καλύψουν το μερίδιο της χώρας στον πανευρωπαικό στόχο μέχρι το 2030.

Κατά τις εκτιμήσεις των παραγωγών βιοαερίου, οι εν λειτουργία μονάδες βιοαερίου-προς-ηλεκτρισμό, στο σύνολό τους, έχουν την δυνατότητα μετά την μετατροπή τους σε βιομεθάνιο να συνδεθούν με τα δίκτυα μεταφοράς ή διανομής φυσικού αερίου, είτε μέσω φυσικών αγωγών εγχύσεως είτε μέσω «εικονικών» αγωγών οδικής ή/και θαλασσίας μεταφοράς του μεθανίου σε υγροποιημένη (LNG) ή συμπιεσμένη (CNG) μορφή.

Πάντως, κατά την παρουσία του στην Αθήνα, πριν ολίγες ημέρες, ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas Paolo Gallo, για τα εγκαίνια των νέων γραφείων και την ανακοίνωση του νέου ονόματος της ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία ως γνωστόν εξηγοράσθη από την Italgas τον Σεπτέμβριο του 2022, εστίασε στα θέματα ανανεωσίμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο, αλλά και μελλοντικά, όπως το υδρογόνο. Να σημειωθεί ότι στην θυγατρική της Italgas, την Enaon Eda, έχει περιέλθει ο έλεγχος του συνόλου των δικτύων διανομής φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πιέσεως της Ελλάδος.

Όπως εφάνη, πάντως, με το βλέμμα στο μέλλον, η Italgas «κοιτάζει» με ενδιαφέρον τα νέα αυτά καύσιμα. Άλλως τε για τον σκοπό αυτόν προχωρεί σε αναβάθμιση του δικτύου της, αλλά και στην τοποθέτηση έξυπνων μετρητών, προκειμένου να είναι δυνατή η μέτρησις του βιομεθανίου ή των άλλων ανανεωσίμων αερίων που θα μεταφέρονται από αυτό. 

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις της ελληνικής εταιρείας του ομίλου Italgas θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 900 εκατ. ευρώ έως το 2029, ενώ τόνισε ότι από το 2025 και μετά θα ξεκινήσει και στην Ελλάδα η εγκατάστασις του Nimbus, της τελευταίας γενιάς “H2 ready” έξυπνου μετρητού, που ανεπτύχθη εσωτερικώς από τον Όμιλο Italgas.

Ο ΔΕΣΦΑ

Ανάλογες κινήσεις κάνει και ο ΔΕΣΦΑ. Ο Διαχειριστής τον Σεπτέμβριο του 2022 υπέγραψε Τριμερές Σύμφωνο Συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός Πιλοτικού Έργου βιομεθανίου με έγχυση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τις εταιρείες Polyeco και Ergoplanning.

Όπως ανέφερε, τότε, σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΣΦΑ, το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας σηματοδοτούσε το άνοιγμα της εν λόγω αγοράς, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος δράσεως και καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, που προέβλεπε την λήψη τελικής επενδυτικής αποφάσεως έως τα τέλη του 2023.

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στο Σύμφωνο Συνεργασίας, το βιομεθάνιο δύναται να χρησιμοποιηθεί αντί του φυσικού αερίου για σκοπούς ιδιοκαταναλώσεως του Διαχειριστού στην λειτουργία των σταθμών συμπιέσεως σε Νέα Μεσημβρία στην Θεσσαλονίκη και Αμπέλια Φαρσάλων στην Θεσσαλία, η οποία σήμερα πραγματοποιείται με την χρήση φυσικού αερίου. Καθώς οι δύο εγκαταστάσεις ευρίσκονται κοντά σε περιοχές με μεγάλη διαθεσιμότητα αποβλήτων, η συγκεκριμένη κίνησις αποτελεί μια εφικτή και οικονομικώς βιώσιμο λύση, που βελτιώνει σημαντικά και το ανθρακικό αποτύπωμα των σταθμών. Η συνέργεια του ΔΕΣΦΑ με τις δύο εταιρείες αφορά στην συνολική αλυσίδα αξίας του βιομεθανίου, από ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο αποβλήτων για την αδιάλειπτη τροφοδοσία της μονάδος μέχρι την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείρισή της και την τελική απόληψη του πράσινου αερίου για κατανάλωση.

Μάλιστα, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, είχε σπεύσει να σχολιάσει ότι «το βιομεθάνιο, ως ένα ανανεώσιμο και τοπικώς παραγόμενο καύσιμο με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη λύση τόσο για την μετάβαση σε ένα σύστημα πράσινης ενέργειας σε προσιτό κόστος, όσο και για την σημαντική μείωση της ενεργειακής εξαρτήσεως». Ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της POLYECO, κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, είχε τονίσει ότι «η τρέχουσα ενεργειακή κρίση επιτάσσει την ανάπτυξη συνεργασιών, στρατηγικών και λύσεων, που θα δημιουργήσουν υψηλές επιχειρηματικές προοπτικές στον μετασχηματισμό των συστημάτων ενέργειας.

Η συνεργασία της Polyeco με τον ΔΕΣΦΑ και την Ergoplanning, για την υλοποίηση πιλοτικού έργου παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και συγκεκριμένα βιομεθάνιο, στηρίζεται στην ανάκτηση ενέργειας από την αξιοποίηση οργανικών μη επικινδύνων αποβλήτων και εντάσσεται στο σχέδιο δράσεως για την κυκλική οικονομία.

Τέλος, ο κ. Σπύρος Τζιάκας, εκπρόσωπος της Ergoplanning, είχε σημειώσει με έμφαση ότι «παρ’ όλο που στην Ευρώπη τέτοιου είδους μονάδες έχουν καθιερωθεί, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη καν το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο. Η πρωτοβουλία, η οποία έχει ξεκινήσει από τον ΔΕΣΦΑ και ορισμένους άλλους φορείς της αγοράς, δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση τέτοιων μονάδων και στη χώρα μας. Ευελπιστούμε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα τόσο για τη σκοπιμότητα μιάς πρώτης μονάδας βιομεθανίου που θα καλύπτει μέρος των αναγκών του ΔΕΣΦΑ, όσο και για την υλοποίηση και άλλων μονάδων, οι οποίες θα έχουν το απαιτούμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και θα βοηθήσουν, ώστε να έχουμε και στην Ελλάδα παραγωγή πράσινου αερίου. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς συνδέεται τόσο με την ανάγκη της ενεργειακής αυτάρκειας και αυτονομίας, που αναδεικνύεται ακόμη πιο έντονα μέσα από τα γεγονότα που διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό, όσο και με την ανάγκη της ουσιαστικής συνδρομής στην ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία είναι διαθέσιμα».

( του Γιώργου Μ. Ατσαλάκη, από energia.gr, 7/03/2024)

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron