Ενεργειακή Επικαιρότητα

Πάνω Από 90% Μειώθηκε το Κόστος των Μπαταριών Μέσα σε Λιγότερο Από 15 Χρόνια

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Σε λιγότερο από 15 χρόνια το κόστος της μπαταρίας μειώθηκε περισσότερο από 90%, με αποτέλεσμα να γίνει ένα προϊόν που παρουσίασε τις μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις στον τομέα της τεχνολογίας καθαρής ενέργειας. Μόνο το 2023, η ανάπτυξη μπαταριών στον τομέα της ενέργειας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 130% σε σχέση με τo 2022.

Στον τομέα των μεταφορών, οι μπαταρίες επέτρεψαν να αυξηθούν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τα 3 εκατομμύρια το 2020 σε σχεδόν 14 εκατομμύρια πέρυσι, με δυναμική για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Οι τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών είναι δύο βασικοί πυλώνες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντολογικοί στόχοι. Η βελτίωση των μπαταριών θα πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα για να δοθούν συντομότερα οι λύσεις προς όφελος του περιβάλλοντος.

Τα μεγαλύτερα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας οδηγούν στην αύξηση της τεχνολογίας, αλλά και της χωρητικότητας στις μπαταρίες. Σε περίπτωση που τριπλασιαστεί η χωρητικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα απαιτηθούν 1500 GW αποθήκευσης ενέργειας, εκ των οποίων τα 1200 GW θα αποθηκεύονται σε μπαταρίες, ενώ η δεύτερη ζωή των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της αποθήκευσης.

Για να αυξηθεί η παραγωγή των μπαταριών σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει το κόστος να μειωθεί περαιτέρω χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα και η τεχνολογία. Η ασφάλεια σε όλες τις φάσεις της μπαταρίας αποτελεί βασικό στοιχείο της παραγωγής και ξεκινάει από τα στάδια της εξόρυξης και της επεξεργασίας των πρώτων υλών μέχρι και των μονάδων εφοδιασμού.

Η παγκόσμια παραγωγή μπαταριών έχει υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ενώ η Κίνα παράγει τις περισσότερες μπαταρίες σήμερα, σημαντική προσπάθεια διείσδυσης στο κομμάτι των μπαταριών έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν υλοποιηθούν όλα τα στάδια που προβλέπονται στην κατασκευή μπαταριών, τότε τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ θα είναι σε θέση να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες έως το 2030.

Τέλος, η αποθήκευση ενέργειας στις μπαταρίες μπορεί να μειώσει τη συμφόρηση του δικτύου σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Κυρίως μετά το 2035 όπου η ηλεκτροκίνηση θα παίζει σημαντικό ρόλο. Όμως παράλληλα θα μπορέσει να δώσει λύσεις σε 400 εκατομμύρια ανθρώπους σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω αποκεντρωμένων λύσεων όπως ηλιακά οικιακά συστήματα και μικρά δίκτυα που θα έχουν ως βασική δομή τις μπαταρίες.

(από energia.gr, 29/04/2024)

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron