Άρθρα-Αναλύσεις

Μελέτη: Το Βιοαέριο δίνει Υπόσχεσεις, αλλά Μόνο εάν γίνει Προσεκτική Διαχείριση

Ημ/νία δημοσίευσης: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Το Maersk Mc-Kinney Moller Center δημοσίευσε μια αισιόδοξη πρόβλεψη για το μέλλον του βιοαερίου, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως καύσιμο για την πράσινη μετάβαση - εφόσον γίνεται προσεκτική διαχείρισή του. Σε μια μελέτη διάρκειας ενός έτους, το κέντρο καθόρισε ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να παραχθούν σε χρήσιμη κλίμακα χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την απεξάρτηση από τον άνθρακα της ναυτιλίας - ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Οι τρόποι παραγωγής και διύλισης βιοαερίου που ενσωματώνουν δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα δείχνουν πολλά υποσχόμενες και μερικές είναι ακόμη και αρνητικές στον άνθρακα επειδή η πηγή πρώτης ύλης δημιουργεί βιογενή πρόσληψη CO2 (η βλάστηση απορροφά διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα). Ωστόσο, οι τεχνικές λεπτομέρειες της παραγωγής έχουν μεγάλη σημασία και είναι συγκεκριμένες για κάθε βιομηχανικό χώρο και μέθοδο. 

«Διαπιστώνουμε ότι ο τύπος του βιοκαυσίμου έχει μικρότερη σημασία από το επίπεδο βελτιστοποίησης της οδού παραγωγής, με βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας ικανές να παρέχουν τόσο LBM όσο και βιομεθανόλη με έντονα αρνητικές εκπομπές», κατέληξε το κέντρο. 

Μια πιθανή μέθοδος λειτουργίας για αυτό το σύστημα θα ήταν να χρησιμοποιήσει το βιοαέριο κοντά στον τόπο παραγωγής του, και στη συνέχεια να πουλήσει το πιστοποιητικό ενεργειακής δραστηριότητας απανθρακοποιήσης σε μια ναυτιλιακή εταιρεία για να αντισταθμίσει τις εκπομπές ενός σκάφους που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε πλοίο ως ναυτιλιακό καύσιμο, η μέθοδος με το χαμηλότερο κόστος για την απόκτηση βιοαερίου επί του σκάφους είναι να μετατραπεί σε ισοδύναμο βιοαερίου LNG: LBM, υγροποιημένο βιομεθάνιο. 

«Διαπιστώνουμε ότι η τυπική εμπορική διαδικασία για την κατασκευή LBM μέσω αναβάθμισης και υγροποίησης βιοαερίου είναι η φθηνότερη από τις επιλογές που εξετάζονται», κατέληξαν οι ερευνητές του κέντρου. «Σε συγκρίσιμα μεγέθη, το SNG και η βιομεθανόλη είναι 50%-70% πιο ακριβά».

Η κύρια περιβαλλοντική πρόκληση για τα βιοκαύσιμα είναι η «εξάσκηση της αριστείας» στον έλεγχο των ανεπιθύμητων εκπομπών βιομεθανίου από την παραγωγή, τη μεταφορά και τη χρήση - ένα γνωστό ζήτημα που συναντάται σήμερα με τα ορυκτά καύσιμα μεθανίου (φυσικό αέριο). Το μεθάνιο είναι πολύ πιο ισχυρό αέριο θερμοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα και οι εκπομπές μεθανίου στον κύκλο ζωής πρέπει να ελαχιστοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ένα φιλικό προς το κλίμα σύστημα καυσίμων με βιοαέριο, σύμφωνα με το κέντρο. Οι διαρροές κατά την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση θα μπορούσαν να «διαγράψουν τα οφέλη βιωσιμότητας» μιας αλυσίδας αξίας βιοκαυσίμων, προειδοποίησε το κέντρο, και τα τρέχοντα επίπεδα εκπομπών μεθανίου υποδηλώνουν ανάγκη βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα. Με το σημερινό εκτιμώμενο ποσοστό απώλειας 5-6%, η ευρωπαϊκή υποδομή βιοαερίου θα μπορούσε να διαρρέει αρκετό βιομεθάνιο στην ατμόσφαιρα ώστε να ισούται με το 15-45% των σημερινών εκπομπών CO2 από την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Το καύσιμο με αυτού του είδους το προφίλ ενδέχεται να μην πληροί τον ορισμό του "βιώσιμου", διαπίστωσε το κέντρο, ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης του αντίκτυπου. 

«Μία από τις κύριες ανησυχίες σχετικά με την ευρεία χρήση του μεθανίου ως φορέα ενέργειας είναι το πενιχρό ιστορικό της ανθρωπότητας στην αποφυγή ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου στην ατμόσφαιρα, οι οποίες σήμερα υπολογίζονται σε 350 εκατομμύρια τόνους ετησίως», προειδοποίησαν οι συγγραφείς. «Θεωρούμε ότι η αυστηροποίηση των κανονισμών στη βιομηχανία βιοαερίου είναι υψίστης σημασίας και επείγουσας σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι οι νέες μονάδες που τίθενται σε λειτουργία έχουν ενσωματώσει τη σωστή τεχνολογία για να είναι απαλλαγμένες από εκπομπές».

(από energia.gr, 12/06/2024 )

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron