Απόψεις & Θέσεις Μελών ΙΕΝΕ

«Νet-metering» και Ιδιοκατανάλωση AΠE στο Ηλεκτρικό Δίκτυο , του κ. Γ. Χατζηβασιλειάδη*

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από την ηλιακή και αιολική ενέργεια, όπως και των άλλων ΑΠΕ, χάρις στις νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη της αγοράς μειώνεται και τείνει να καταστεί ανταγωνιστικό σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής ενέργειας, καταργουμένων κάθε μορφής δημόσιων επιδοτήσεων. Γενικότερα, το κόστος τελικής ενέργειας των ΑΠΕ βασίζεται κυρίως στο κόστος των τεχνολογιών, ενώ το αντίστοιχο κόστος μονάδων ορυκτών καυσίμων βασίζεται κυρίως στο κόστος των ορυκτών καυσίμων και καθώς αυξάνονται οι εφαρμογές στις ΑΠΕ το κόστος μειώνεται, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα

Αναλυτικά

Ανταγωνισμός, Κόστος Ενέργειας και Μηχανισμοί Αμοιβής Ισχύος στον Ηλεκτρισμό, του κ. Εμμανουήλ Κακαρά*

Ημ/νία δημοσίευσης: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Είναι ανήκουστο να μη δημιουργείται ένα σύστημα κινήτρων που θα ανταμείβει την προσπάθεια για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αλλά να αποζημιώνεται στο σύνολό του ένα απαρχαιωμένο και αντιπαραγωγικό σύστημα που βασίζεται στη χρήση κινητήρων diesel για την ηλεκτροπαραγωγή στα ελληνικά νησιά. Τους τελευταίους μήνες έχει ενταθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από το κόστος της ενέργειας στη χώρα μας και την ανάγκη της μείωσης του έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

Αναλυτικά

Πρόσφατες Διεθνείς Συναντήσεις για τις Έρευνες Υδρογονανθράκων στην Αθήνα , του Δρ Κωνσταντίνου Α. Νικολάου, Μέλους Δ.Σ. ΙΕΝΕ*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Στις 7-11-2013 τέλειωσε το τριήμερο περιφερειακό συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Γεωλόγων Πετρελαίου (APPEX), το οποίο έγινε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Συμμετείχαν αρκετοί ειδικοί επιστήμονες και διεθνείς και κρατικές εταιρίες του τομέα των ερευνών πετρελαίου, από πολλές χώρες και διάφορες εθνικότητες. Παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν πολλά θέματα του κλάδου των υδρογονανθράκων και εδόθη έμφαση στις εξελίξεις στην Ελλάδα, στο πετρελαιοδυναμικό της, τον διαγωνισμό ανοικτής πρόσκλησης (open door) και κυρίως στις σεισμικές σεισμικές έρευνες, μη αποκλειστικής χρήσης, που έγιναν στις αρχές του 2013 από την νορβηγική εταιρία PGS

Αναλυτικά

Οι Ιδεολογικές Προκαταλήψεις των Βρυξελλών Εμπόδιο στην Ανάπτυξη Ανταγωνιστικής Αγοράς Φυσικού Αερίου στην ΝΑ Ευρώπη, του Κ.Ν. Σταμπολή*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times την απογοήτευση τους έχουν εκφράσει υψηλόβαθμα στελέχη της Ε. Επιτροπής στις Βρυξέλλες αναφορικά με τις συμβολαιοποιημένες ποσότητες που θα μεταφέρει ο αγωγός ΤΑΡ, όταν κατασκευασθεί, προς μεγάλους καταναλωτές στην Ευρώπη. Η απογοήτευση των Βρυξελλών εστιάζεται στο γεγονός ότι η κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα Shah Deniz II, το οποίο θα τροφοδοτεί με αέριο του τον ΤΑΡ, έχει δεσμευθεί να πωλήσει το 80% των ποσοτήτων που θα μεταφέρονται, μέσω Ελλάδος, σε Ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας στην κυρίως Ευρώπη, δηλαδή στις αγορές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Αναλυτικά

Οι Κρίσιμες Υποδομές των Νησιών, Ρεύμα και Νερό, του Γ. Χατζηβασιλειάδη*

Ημ/νία δημοσίευσης: Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Τα νησιά με την μοναδική ομορφιά τους δέχονται το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού κατά την θερινή περίοδο με πολύ θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά και οι υποδομές. Οι κρίσιμες υποδομές εδώ είναι κυρίως η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και ακολουθούν οι άλλες υποδομές όπως συγκοινωνίες και άλλες. Η ηλεκτροδότηση των νησιών ήταν επιτυχής όπως και η πλήρης ηλεκτροδότηση της χώρας κατά τον περασμένο αιώνα

Αναλυτικά

Γιατί Τόσος Θόρυβος για την Ηλεκτροδότηση της Σαντορίνης; του Κ.Ν. Σταμπολή*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Όταν τις δεκαετίες του 60’ και του 70’ ανακάλυπτα έκθαμβος το Ελληνικό αρχιπέλαγος με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά του και την απέριττη, αρμονική και απόλυτα προσαρμοσμένη στο περιβάλλον λαϊκή αρχιτεκτονική του δεν μ’ απασχολούσε ιδιαίτερα το πού θα διανυκτέρευα ή το τι φαγητό θα έτρωγα.

Αναλυτικά

Τα Φωτοβολταϊκά Αίρουν τις Αμαρτίες μιας Άφρονης Πολιτικής στις ΑΠΕ, του Γ. Χατζηβασιλειάδη*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών για πάνω από τρεις και πλέον δεκαετίες στρέφονται στην μείωση του κόστους εστιάζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον στις Φ/Β εφαρμογές που συνδέονται στο δίκτυο. Λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής σε σχέση με την τιμή που παρέχει το ηλεκτρικό δίκτυο χρειάσθηκαν νέες ιδέες και κίνητρα και στο ξεκίνημα σαν πιο πρόσφορη ιδέα προέκυψε το πρόγραμμα των Φ/Β στεγών, έχοντας μηδενικό κόστος επιφάνειας εγκατάστασης, διαδικασιών σύνδεσης στο δίκτυο

Αναλυτικά

Κυβερνητικοί Στόχοι στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων: Ρεαλισμός και Ουτοπία, του Δρ Κωνσταντίνου Α. Νικολάου, Μέλους Δ.Σ. ΙΕΝΕ*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

1. Εισαγωγή: Αρχικά θα γίνει σύντομη ανασκόπηση των προηγούμενων δραστηριοτήτων και ευρημάτων στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (Ε&Π Υ/Α). Στη συνέχεια θα σχολιασθεί η εφικτότητα ή όχι των επίσημων στόχων και σχεδίων του Δημοσίου για την κάλυψη του 30% των αναγκών της Χώρας σε υδρογονάνθρακες σε βάθος εικοσαετίας

Αναλυτικά

Η Κυπριακή Κρίση και οι Φαντασιώσεις Περί Τιτλοποίησης Εσόδων από το Φυσικό Αέριο, του κ. Κ. Ν. Σταμπολή*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Καθ’ όλη την διάρκεια της Κυπριακής κρίσης τα αποθέματα φυσικού αερίου τα οποία έχουν εντοπισθεί ανοικτά της μεγαλονήσου και σε μεγάλο βάθος, όπως στο Οικόπεδο 12, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο ως οιονεί σωσίβιος λέμβος της χειμαζόμενης οικονομίας. Η ύπαρξη και μόνο των αποθεμάτων αυτών, η αξιοποίηση των οποίων θα καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι το 2019 οπότε και αναμένεται να αρχίσει η ροή φυσικού αερίου προς την εγχώρια κατανάλωση και σε δεύτερο στάδιο για εξαγωγές, έχει δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες με πολλούς πολιτικούς αλλά και αναλυτές να προεξοφλούν δυσανάλογα υψηλά έσοδα

Αναλυτικά

Η Λάθος Στόχευση των Ιδιωτικοποιήσεων στον Ενεργειακό Τομέα, του κ. Κ. Ν. Σταμπολή*

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Όπως είναι γνωστό, οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα του προγράμματος ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας όπως αυτό έχει προκύψει μέσα από τα δύο Μνημόνια και έχει κατ’ επανάληψη συμφωνηθεί με την Τρόικα. Οι ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών και οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα έχουν διττό χαρακτήρα, αφού δεν περιορίζονται μόνο στο εισπρακτικό σκέλος, αλλά αποβλέπουν και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω συνεχών επενδύσεων και τη δημιουργία απασχόλησης

Αναλυτικά

Πού θα Φθάσουν οι Τιμές του Αργού Μετά το Υψηλό Ιστορικό Μέσο Όρο των $111.50 το βαρέλι του 2012;, του κ. Κ. Ν. Σταμπολή*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Καθώς έκλεινε το 2012 την περασμένη Δευτέρα η τιμή του Brent στο ICE στο Λονδίνο εκινείτο ανοδικά στα $111.00 το βαρέλι αψηφώντας για μια ακόμη φορά τους βασικούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης που διέπουν τα θεμελιώδη της αγοράς

Αναλυτικά

Η Όχι και Τόσο Μοναχική Πορεία της ΔΕΗ στην ΝΑ Ευρώπη, του κ. Κ. Ν. Σταμπολή*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του energia.gr η ΔΕΗ πρόκειται να λάβει μέρος στον διαγωνισμό που προκήρυξε η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού του Κοσσόβου, η KEDS, για την κατασκευή και λειτουργία δύο μεγάλων λιγνιτικών σταθμών ισχύος 400MW έκαστος (Kosova e Re power plant). Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά απόπειρα του Κοσσόβου να δημιουργήσει σύγχρονη παραγωγική υποδομή στην ηλεκτροπαραγωγή και τουλάχιστον την τέταρτη απόπειρα της ΔΕΗ να δραστηριοποιηθεί εκτός Ελλάδος

Αναλυτικά

Σελίδες: Προηγούμενη Επόμενη

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron