Ευκαιρίες Απασχόλησης

Βοηθός Γραμματείας/Junior Secretarial Assistant

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα. Ζητεί για άμεση πρόσληψη Βοηθό Γραμματείας με μισθό ανάλογο των προσόντων και προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Η θέση έχει ενδιαφέρον για ένα νέο άτομο με μικρή σχετικά εργασιακή προϋπηρεσία, που θα κληθεί να υποστηρίξει την υπάρχουσα γραμματειακή ομάδα του Ινστιτούτου και συγχρόνως να μαθητεύσει σε ένα οργανωμένο με εγνωσμένη διεθνή εμπειρία και τον ενεργειακό τομέα και σημαντικό track record.

Απαραίτητα προσόντα: 

  • πολύ καλή γνώση Windows ( Word, Excel, Power Point),
  • άριστη γνώση Ελληνικής & και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε περιβάλλον γραφείου σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη
  • Δυνατότητα για υπερωριακή απασχόληση

Υποχρεωτική η αποστολή λεπτομερούς βιογραφικού το οποίο πρέπει να περιέχει φωτογραφία και να αναφέρεται απαραίτητα στην ημερομηνία γέννησης. Βιογραφικά που δεν περιέχουν την ημερομηνία γέννησης δεν θα ληφθούν υπόψη.

 Τηλ : 3628457, 3640278, fax: 3646144,3616447e-mail: [email protected] 

Υπόψιν Κατερίνας Στεργίου

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron